Märksõna: personal

  • -

Eriarstide vastuvõttudest haigla polikliinikus

Tags : 

On küllalt tavapärane, et eriarstide vastuvõttudes tuleb ette muudatusi ning arstid vahetuvad.

Üldkirurgia plaanilisi vastuvõtte teevad teisipäeviti Põhja- Eesti Regionaalhaigla  kirurgid dr Andrus Mäesalu ja dr Erast-Henri Noor, kes mõlemad teevad ka päevakirurgilisi operatsioone.

Novembri II poolest asub endokrinoloogina tööle dr Liina Viitas, kelle vastuvõtud on esialgu planeeritud kaks korda kuus. Liina Viitas töötab era-endokrinoloogina Pärnus.

Lastearstina võtab neljapäeviti vastu dr Aili Laasner, kes osalise koormusega töötab lastearstina Tallinna Lastehaigla EMO ja ägedate respiratoorsete infektsioonide osakonnas.

Alates 14.novembrist hakkab taas üks kord nädalas – kolmapäeviti – vastu võtma günekoloog dr Svetlana Kuznetsova.

Eriarstide vastuvõtule tulekuks on üldjuhul vajalik perearsti saatekiri. Ilma saatekirjata saate registreeruda naistearsti, nahaarsti ja psühhiaatri vastuvõtule.

Info polikliiniku telefonil 48 44 050.


  • -

Tööpakkumine ÜLDARSTILE

Tags : 

Ootame Raplamaa haiglasse tööle ÜLDARSTI

Kelle tööülesanneteks on:
⦁ osakonda saabunud patsiendi tervisliku seisundi hindamine, diagnoosi määramine, ravi alustamine;
⦁ patsientide konsulteerimine osakonnas;
⦁ uuringute teostamiseks korralduste andmine;
⦁ patsiendikaartide, haiguslugude ja muude meditsiinidokumentide korrektne täitmine

Nõudmised kandidaadile:
⦁ Terviseameti registris olemine;
⦁ väga hea suhtlemisoskus, täpsus ja korrektsus;
⦁ eesti keele oskus.

Pakume:
⦁ osaline või täistööaeg;
⦁ enesearenguvõimalust;
⦁ konkurentsivõimelist töötulemustele vastavat töötasu.

Kontakt:
Kandideerimiseks palume saata oma CV e-posti aadressile liivi.vaarsi@raplahaigla.ee või helistada telefonil 53414671


  • -

Pakume tööd EMO arstile

Tags : 

Töö kirjeldus

Kvaliteetse ja järjepideva arstiabi osutamine.
Töö valvetes tööajakava alusel; võimalus töötada täistööajaga või osalise tööajaga.

Nõudmised kandidaadile

Meditsiiniline kõrgharidus, arsti diplom
Eesti keele oskus kõrgtasemel
Infotehnoloogiliste vahendite kasutamisoskus ja tööks vajalike arvutiprogrammide valdamine 
Väga hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, kohusetunne
Vastutus- ja otsustusvõime
Hea pingetaluvus

Pakume

Huvitavat ja mitmekesist tööd
Arenemis- ja koolitusvõimalusi

Täiendav info: Aili Laasner telef: 489 0701


  • -

Raplamaa Haigla saab uue juhi

Tags : 

SA Raplamaa Haigla nõukogu otsustas kutsuda tagasi senine haiglajuht Aivar Tooming ning nimetada uueks haiglajuhiks dr Kaire Aadamsoo.

Raplamaa haigla asutamislepinguga sätestati haigla eesmärgiks jätkusuutlik tegevus üldhaiglana ning eriarstiabi pakkumise säilitamine elanikonnale, sh ambulatoorses osas vähemalt asutamise hetkel pakutud 16 arstlikul erialal.

Ligi aastase Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga võrgustunud haiglana tegutsemise ajal on Aivar Toominga juhtimisel suudetud ambulatoorsete teenuste valdkonnas kaasata täiendavalt arste ning vastu võtvate erialade valikut on isegi suurendatud. Vastavalt varasemale kokkuleppele on lõpetatud vaid iseseisva statsionaarse psühhiaatria osakonna tegevus, kuid vastavat abi osutatakse enam ambulatoorselt ning uue teenusena on käivitatud psühhiaatriline päevaravi.

Paraku on samal ajal haigla niigi raske majanduslik olukord muutunud aastaga veelgi keerulisemaks. Haigla ei suutnud püsida nõukogu poolt kinnitatud eelarves, lõpetas 2015.aasta suure kahjumiga ning kujunenud olukord tingib nõukogu poolse sekkumise tegevjuhtimisse.

Arvestades, et Raplamaa haigla võime viia läbi plaanitud hoonete rekonstrueerimine ja tervisekeskuse rajamine sõltub oluliselt ka haigla majanduslikul tulemusel põhineval iseseisval krediidivõimekusel, tegi Regionaalhaigla ühe asutajana nõukogule ettepaneku määrata ajutiselt haigla juhatajaks Regionaalhaigla esindaja, kelle ülesandeks oleks haigla tegevuskulude saneerimine ja tõhusama koostöö ülesehitamine mõlema haigla vahel.

Regionaalhaigla juhi ja Raplamaa haigla nõukogu esimehe Tõnis Alliku ettepanekust lähtuvalt valis nõukogu haigla uueks juhatajaks pikaajalise juhtimiskogemusega Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku juhataja dr Kaire Aadamsoo. Dr Aadamsoo täidab Raplamaa haigla juhi ülesandeid saneerimisperioodil, jätkates samal ajal ka Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku juhtimist. Pärast saneerimisperioodi lõppu kuulutab nõukogu Raplamaa haigla juhi kohale välja uue konkursi.

Tõnis Alliku sõnul on Regionaalhaigla võtnud selle sammuga suurema vastutuse Raplamaa haigla käekäigu eest. „Hetkel näeme, et tugevdades Raplamaa haigla juhtimist ning kahe haigla vahelist koostööd, suudame haigla välja aidata majanduslikust surutisest. Soovime seejuures säilitada ka olemasolevaid arstiabi teenuseid“, ütles Allik. „Regionaalhaigla igakülgne tugi Raplamaa haiglale on olemas ja jätkub ning olen kindel, et suudame haiglat juhtida asutamislepingus kokkulepitud eesmärkide suunas“, kinnitas Allik.

Teise Regionaalhaiglaga võrgustunud haigla, Läänemaa haigla, finantsolukord on positiivne ning juhtkond on saavutanud nõukogu poolt püstitatud eesmärgid.

Regionaalhaigla