Märksõna: üldine

 • -

Surma dokumenteerimine ja registreerimine

Tags : 

Alates 1. juulist 2019 muutub surma registreerimine lähedasele kiiremaks ja mugavamaks. Edaspidi ei pea lahkunu lähedane enam minema kohalikku omavalitsusse lähedase surma registreerima, vaid saab matmiseks vajaliku dokumendi (surmatõendi) tervishoiuasutusest.

Loe täpsemalt  SIIT


 • -

Remondi- ja ehitustööde jätkumine

Tags : 

Lugupeetud haigla patsiendid ja head külastajad!

Käesoleval suvel jätkuvad Raplamaa haiglas ehitus- ja remonditööd. Sel põhjusel palume mõistvat suhtumist ning jälgige haiglasiseseid viitasid ja küsige abi meie töötajatelt.

Alltoodult mõned olulised muudatused:

 • alates 02.juulist on haigla A-korpuse (vana maja) sissepääs patsientidele ja nende külastajatele suletud. Rapla esmatasandi tervisekeskuse ehitus kestab kuni maikuuni 2019
 • seejuures rõhutame, et nimetatud ehitustööd ei puuduta haigla statsionaarsete osakondade – sisehaigused, kirurgilised haigused, õendusabi – tööd
 • alates 21.juunist toimuvad ämmaemanda vastuvõtud haigla B-korpuse (uuem maja) II põhikorrusel, sealses vastuvõtutoas kabinet nr.99 (seal korrusel on  praegu sisehaiguste osakond)
 • alates 22.juunist toimuvad naistearstide vastuvõtud haigla polikliiniku kabinetis nr.9 (ukseviidad on abiks!)
 • alates 28.juunist osutame füsioteraapia teenust polikliiniku peaukse ette paigutatud moodulites. NB! Muu töökorraldus patsientidele vajaliku füsioteraapiateenuse osutamisel ei muutu. Veel palume teadmiseks võtta, et WC asub polikliinikus, haigla B-korpus (uuem maja)
 • sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid osutame haigla B-korpuse (uuem maja) IV korrusel: töövalisel ajal on sissepääs haigla B-korpuse külgmistest ustest. NB! Palume mitte tulla EMO ukse kaudu!
 • polikliinikusse sissepääs muutunud ei ole
 • parkimise võimalused on Karmani parklas, samuti haigla territooriumil (seni kuni pole tehtud täiendavaid piiranguid või muudatusi)

Remondi- ja ehitustööde lõppemise järgselt on haigla ja uus tervisekeskus kaasaegsed ning patsiendisõbralikud!

Täname mõistva suhtumise eest!


 • -

Toimuvad remonditööd

Tags : 

Lugupeetud patsiendid, lugupeetud külastajad!

Seoses Raplamaa haigla B-korpuse (uuem maja) 0-korruse remonditöödega on  häiritud erakorralise meditsiini osakonna töö (EMO valvetuba), juurdepääs röntgeni kabinetti ja laborisse. Samuti lifti kasutamine.

Kogu ehitustööde perioodiks on suletud haiglasse sissepääs Karmani parkla poolsest uksest.

Ehitus- ja remonditööd algasid 19.märtsil ning need kestavad orienteeruvalt 3 kuud.

Meditsiinitöö võib olla häiritud eelnimetatud kohtades, aga mitte kõigis korraga. Kui on küsimusi, palun pöörduge meie personali poole. Remonditööde lõppedes on tingimused patsientide vastuvõtuks ja teenindamiseks kindlasti paremad!

Täname mõistva suhtumise eest.


 • -

Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane külastas Raplamaa haiglat

Tags : 

Oktoobris 2017 Eesti Haigekassa juhatuse esimeheks valitud  Rain Laane on tutvumas kõikide Eesti haiglatega. 22.detsembril oli haigekassa juht peaaegu terve tööpäeva Raplamaa haiglas, kus kõne all olid haigekassa arengud ja  haigla lepingulised ning kommunikatsioonialased suhted.

Koos juhataja Kaire Aadamsoo ja ülemarst Aili Laasneriga tutvus Rain Laane haigla osakondadega. Positiivset tagasisidet kokku võttes ütles Rain Laane, et haigla areng on hästi läbi mõeldud ja realistlik.


 • -

Pabersaatekirjad asenduvad digisaatekirjadega

Tags : 

Digisaatekiri on tervise infosüsteemi kaudu eriarstile edastatav saatekiri. See annab kindluse, et saatekiri ei kao ära ega unune koju ja patsient saab paljudest võimalikest eriarstiabi tervishoiuteenustest just talle vajaliku. Endale väljastatud digisaatekirju näeb inimene riiklikus patsiendiportaalis digilugu.ee

Kui perearsti hinnangul on vaja patsient edasi suunata eriarsti vastuvõtule, väljastab ta  digisaatekirja, mis on vajalik eriarsti aja broneerimiseks (va erialadel, kus saatekiri ei ole nõutav: silmahaigused, psühhiaatria, günekoloogia ning naha- ja suguhaigused). Juba täna küsib enamik haiglaid eriarsti vastuvõtule aja broneerimiseks patsiendilt digisaatekirja, mida saavad väljastada kõik perearstid jm arstid.

Digisaatekirja väljastamisel annab perearst patsiendile kaasa ka soovitused eriarsti aja broneerimiseks.  Soovi korral prindib perearst patsiendile digisaatekirja koopia välja. Perearst võib saatekirjale märkida ka asutuse, kuhu ta patsiendi suunab. Patsiendil on võimalik väljastatud saatekirjaga minna ka mõne teise tervishoiuteenuse osutaja juurde aga on oluline tähele panna, et ühe saatekirja alusel saab broneerida ainult ühe eriarsti aja.

Kui patsient soovib eriarsti aega broneerida, on tal täna kolm võimalust – helistada eriarstiabi teenuse osutaja registratuuri, broneerida aeg teenuse osutaja kodulehel või minna registratuuri  kohale. Kõigil kolmel juhul küsitakse kõigepealt patsiendi isikukoodi ja vaadatakse selle alusel tervise infosüsteemist patsiendile väljastatud digisaatekirja.

Kui saatekirja nõudega eriarsti vastuvõtule aega broneerides patsiendil saatekirja ei ole, on haiglal või kliinikul õigus  broneerida talle ainult tasuline eriarsti vastuvõtu aeg.  Teisisõnu tuleb arvestada, et haigekassa ilma saatekirjata arsti visiidi kulusid ei hüvita ning patsient peab visiidi ja võimalike lisauuringute eest ise tasuma


 • -

Rapla Ühisgümnaasiumi õpilased tutvumas Raplamaa haiglaga

Tags : 

KARJÄÄRINÄDALA raames olid haiglat vaatamas ja meediku tööga tutvust tegemas Rapla Ühisgümnaasiumi 9a klassi ja 8b klaasi õpilased. Eriarstiabi polikliinikus ( sh protseduuride kabinetis, ultraheli-uuringute kabinetis, endoskoopia kabinetis, funktsionaaldiagnostika kabinetis)  said õpilased näha aparatuuri, esitada küsimusi, mõnel juhul  ka ise „patsiendiks“ olla. 9, klassi tüdrukud käisid veel kõrva-nina- kurguhaiguste kabinetis ja laboris, 8. klassi õpilased haigla taastusravi saalis.

Õpilasi saatsid klassijuhatajad õpetajad Katrin Talu ja Maarika Laanisto. Haiglat tutvustasid haigla õendusjuht Diana Mäng ja ülemarst Aili Laasner.

Soovime õpilastele läbimõeldud ja häid edasisi õpi- ning elukutsevalikuid, ootuses, et nii mõnedki seovad oma valikud meditsiiniga!

 


 • -

NB! MUUDATUSED HAIGLAS: Raviosakonnad asuvad haigla B-korpuses ehk haigla uuemas osas

Tags : 

01.-02.aprillil oli haiglas osakondade ümberpaigutamine.

Sisehaiguste osakond asub B-korpuse II korrusel (kus varem oli kirurgia ja günekoloogia); samal korrusel on ka laste ravivoodid, üldjuhul saab seal olema ka kõik päevakirurgia (sh kõrva-nina-kurguhaigused, günekoloogia) ravivoodid.

Haigla B-korpuse III korrusel, kus on statsionaarne õendusabi, on nüüd lisaks kirurgia, kirurgia järelravi, psühhiaatria päevaravi.

Polikliiniku osas (I korrus) muudatusi ei ole.

Muudatusi ei ole ka EMO ega haiglasse vastuvõtu osas; senises asukohas jätkavad röntgen, labor, taastusravi, naistenõuandla, registratuur, haigla administratsioon.

Haigla A-korpusesse (vanemasse osasse ehk endine sisehaiguste osakond) suundub sotsiaalse rehabilitatsiooni korraldus.

Jälgige uusi seintele paigutatud suunasilte ja/või küsige õige osakonna leidmisel abi haigla töötajatelt.

Osakondade jt telefoninumbrid muutunud ei ole, need leiate ka haigla kodulehelt kontaktide alt www.raplahaigla.ee

 

Uus sisehaiguste osakonna õepost.

 

 


 • -

Raviosakondade ümberpaigutamine

Tags : 

Raplamaa haiglas on käsil remonditööd ja osakondade ümberpaigutamine, millega võib kaasneda ebamugavusi patsientidele ja külastajatele.

Palume mõistvat suhtumist!


 • -

Viipemakse – veelgi kiirem viis pangakaardiga maksmiseks

Tags : 

 

Swedbanki uue puutevaba tehnoloogiaga pangakaart võimaldab kuni 10 € ostude eest maksta PIN-koodi sisestamata ja kaarti terminali panemata. Uue võimalusena saate seda kasutada Raplamaa haigla registratuuris ja EMO osakonnas, näiteks 5€ visiiditasu maksmisel.

 

 • Makse sooritamiseks tuleb kaart makseterminalile väga lähedale asetada ja hoida, kuni terminal teeb piiksu.
 • Enne viipe tegemist veenduge, et terminalis on kuvatud õige summa.
 • Pistelise kontrolli raames tuleb aeg-ajalt ka mõni väiksem ost PIN-koodiga kinnitada.

Viipemaksed on turvalised.