Kaitseressursside Ameti arstlikud komisjonid 2018

Enne aja- või asendusteenistusse asumist pead läbima Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni. Arstlik komisjon tuleb läbida uuesti, kui terviseseisund on muutunud näiteks raske haiguse tagajärjel.

Kaitseressursside Ameti arstlik komisjon hindab kutsealuste, asendusteenistujate ning reservis olevate ja kaitseväekohustust võtta soovivate inimeste tervise seisundit. Hindamise aluseks on kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuded.

Kaitseressursside Ameti Rapla arstlikud komisjonid toimuvad :

18. jaanuar
8. 
veebruar
22. märts
19. aprill
17. mai
14. juuni
23. august
20. september
18. oktoober
8. november
13. detsember

Täpsemat infot teema kohta leiad siit