Liiklusmeditsiini komisjon

Tervisetõend on dokument, millega tõendatakse tervisetõendi taotleja tervislik seisund. Tervisetõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja. Mootorsõidukijuhi tervisetõendi väljastamise õigus on vastavalt tervishoiuteenuste osutamise seadusele perearstil, töötervishoiuarstil ja liiklusmeditsiini komisjonil.

SA Raplamaa Haigla juures töötab liiklusmeditsiini komisjon  iga kalendrikuu esimesel neljapäeval. (Erandid on võimalikud: veenduge vastuvõtu päevas, helistades eelnevalt 484 4050)

Komisjoni tööaeg on kell 16:00 – 18:00

Kui pöördute tervisetõendi saamiseks haigla liiklusmeditsiini komisjoni, on vajalik EELREGISTREERUMINE haigla polikliiniku tel. 484 4050

Kaasa võtke:

  • isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart või juhiluba)
  • tasu € 35 (sularahas või pangakaardiga)
  • kirjutusvahend
  • prillid

(Foto olemasolu pole nõutav)

NB! Tervisekontrolli eest tuleb tasuda ka juhul, kui vastuvõtu käigus selguvad meditsiinilised vastunäidustused juhiloa saamiseks. Negatiivse otsuse korral tervisekontrolli tasu tagasi ei maksta.

Tervisedeklaratsioon (edaspidi TD) on tervisetõendi taotleja poolt vastava küsimustiku alusel enda terviseseisundi kohta esitatud info. TD annab tervisetõendi väljastajale kiire ülevaate taotleja terviseseisundist ning taustinformatsiooni täpsema ravi- või muu otsuse tegemiseks.

Alates 2015 a aprillist muutus TD elektrooniline täitmine kohustuslikuks patsiendiportaalis – e-Tervis. Tervisedeklaratsiooni saate täita “Minu e-tervis” portaalis. TD on eelduseks tervisetõendite saamisel.

Küsimuste korral helistage haigla sekretärile, liiklusmeditsiini komisjoni sekretärile Viive Kutser´ile telefonil 489 0725.

Liiklusmeditsiini komisjoni liikmed on – silmaarst, sisearst, närviarst.

Vaadake lisaks: