Visiidi- ja voodipäevatasud

Väljavõte                   

Kinnitatud SA Raplamaa Haigla
Juhataja käskkirjaga nr 1-3/18  26.04.2018

VISIIDI- JA VOODIPÄEVATASU NING ISESEISVA STATSIONAARSE ÕENDUSABI OMAOSALUSE MAKSMISE KORD

Visiiditasu – makse ambulatoorse eriarstiabi eest.
Voodipäevatasu – makse majutuse standardtingimustes osutatava statsionaarse eriarstiabi (sh päevaravi) eest.
Omaosalus (omaosaluse määr)makse, mis tuleb tasuda patsiendil tervishoiuteenuse eest Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud summas.

Visiiditasu ja selle maksmine

 • Visiiditasu on 5 eurot vastavalt ravikindlustusseadusele § 72 alates 15.02.2013
 • Kui patsient maksab tasulise ambulatoorse eriarstiabi visiidi eest, arvestatakse, et visiiditasu sisaldub selles hinnas.
 • Visiiditasu makstakse nimetatud määras 1 kord ühe haigusjuhu kohta 3 kuu jooksul (arvestuse aluseks on uue Eesti Haigekassa arve avamine).
 • Visiiditasu ei võeta:

1) rasedatelt;
2) alla 18-aastastelt patsientidelt;
3) kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine;
4) Raplamaa Haigla teise eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt;
5) teise raviasutuse sama eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt sama haigusjuhu raames;
6) ambulatoorsetelt dialüüsipatsientidelt;
7) tööülesannete täitmisel vigastada saanud politsei või päästeameti töötajatelt.

Voodipäevatasu ja selle maksmine

 • Voodipäevatasu on 2,50 eurot vastavalt ravikindlustusseadusele § 72 alates 15.02.2013. Voodipäevatasu tuleb tasuda haiglast lahkumisel iga haiglas (sh päevaravil-päevakirurgias) oleku ajal alanud kalendripäeva eest.
 • Voodipäevatasu makstakse ühe haigusjuhu raames iga haiglas oldud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 päeva eest.
 • Voodipäevatasu ei võeta:

1) intensiivravi osutamise aja eest;
2) raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamise eest;
3) alaealistelt (alla 18-aastastelt);
4) nefroloogia osakonnas dialüüsipatsientidelt;
5) ühiskonnaohtlikku nakkushaigust (nt tuberkuloosi) põdevatelt isikutelt;
6) surmaga lõppenud haigusjuhtudel.


Õendusabi omaosalus ja selle maksmine

 • Õendusabi omaosalus on  11 eurot päevas (alates 01.04.2018) juhul, kui Eesti Haigekassa on ravikindlustatult tasu maksmise kohustuse üle võtnud. Vajadusel on haigla juhatusel  õigus kehtestada madalam hind.
 • Kui patsient maksab õendusabi teenuse omaosaluse, arvestatakse, et voodipäevatasu sisaldub selles hinnas.
 • Ravikindlustatud patsient maksab omaosaluse, kui ta saabub õendusabi osakonda:

              1) Raplamaa Haigla statsionaarselt ravilt õendusabi näidustuse olemasolul;
              2) väljastpoolt haigla  statsionaari üldise ravijärjekorra alusel.

 • Õendusabi teenuse omaosalust makstakse ettemaksuna 10 päeva kaupa.
 • Kui patsient saabub õendusabi teenuse saamiseks õendusabi osakonda väljaspool üldist ravijärjekorda või kui Eesti Haigekassa patsiendi õendusabi teenuse eest ei maksa, tasub patsient omaosaluse.

euro

 

 

 

Maksmise korraldamine

Visiidi- ja voodipäevatasu ning õendusabi teenuse omaosaluse makseid võtavad vastu:

 • EMO osakond 
 • Diagnostikaosakond
 • Statsionaarne ravi  I ja II osakond (sisehaigused ja kirurgia)
 • Õendusabi osakond 
 • Registratuur

Visiiditasu, voodipäevatasu, omaosalustasu ja tasuliste teenuste eest saab maksta KAARDIGA. Makseterminalid on haigla polikliiniku registratuuris, EMO osakonnas (valvetoas), statsionaarse ravi I ja II osakonnas.